ТОВ «Науково-дослідний інститут сої» - селекціонер нових сортів сої

Завдяки багаторічній праці провідних наукових установ Національної академії аграрних наук України в нашій державі виведено ряд прекрасних сортів, що враховуючи пристосування до специфіки агрокліматичних умов України, відповідають кращим світовим сортам сої.

З метою науково обґрунтованого підходу до селекційного процесу виведення та вдосконалення сортів сої 22 лютого 2005 року засновано у місті Глобине, Полтавської області Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут сої», код в Державному реєстрі – 663.

Головною метою науково-селекційної роботи інституту є створення нових сортів сої, які:

  • адаптовані до умов вирощування;
  • стійкі до посухи, розтріскування і вилягання;
  • мають підвищений вміст олії та протеїну;
  • придатні для органічного вирощування та технологій «No-till»;
  • мають висоту прикріплення нижнього боба 12 і більше сантиметрів.

Результатом спільних наукових досліджень з використанням новітньої канадської та сербської генетики, методик створення та оцінки нових сортів сої стали сорти, що зареєстровані в Державному реєстрі сортів рослин України:

  • у 2008 році: ВОРСКЛА, ТАВРІЯ, ІННА;
  • у 2009 році: ПОЛТАВА, ІРИНА, ГАЛИНА, ПОЕМА;
  • у 2011 році: ЛИБІДЬ, ДЕСНА, ЧЕРЕМОШ;
  • у 2012 році: ХОРОЛ, КОРСАК, ТАНАЇС, КУБАНЬ, ТЕРЕК;
  • У 2013 році передано на сортовипробування три нових сорти.

Створена за період існування матеріально-технічна база інституту дозволяє значно розширити можливості добору, оцінки, розмноження та ведення первинного насінництва на основі лабораторних досліджень в сучасній лабораторії контролю якості продукції. Водночас модернізація лабораторного комплексу найближчим часом дасть можливість на основі молекулярних досліджень прискорити процес виведення нових сортів сої.

Починаючи з 2013 року, коли вже в штаті Інституту працюють сім наукових співробітників кандидатів економічних, сільськогосподарських та біологічних наук. Це дало юридичне право створення Вченої ради інституту, яка у відповідності з Положенням затверджує пріоритетні напрямки діяльності та перспективи розвитку інституту, плани науково-дослідних робіт і звітів про їх виконання, плани видання наукових праць і рекомендацій, схвалює рішення про вступ до спілок, асоціацій, інших об’єд­нань науково-дослідних установ.

У відповідності з рішеннями Вченої ради Інституту створено три наукові лабораторії.